Volební program 2022

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Životní prostředí

I přes značné úsilí, které jsme této oblasti poslední čtyři roky věnovali, máme stále co dohánět. Proto chceme pokračovat v rozjetých projektech. Bude potřeba dokončit inventarizaci městské zeleně a rádi bychom také ve Vyškově zavedli funkci městského zahradníka. Všechna rozhodnutí týkající se zelených ploch, vzniku lesoparků nebo výstavby nádrží na zadržování dešťové vody by měla probíhat ve spolupráci s odborníky a krajinnými architekty. Správná péče a plánování v oblasti životního prostředí se nám, a především našim dětem, v budoucnu vrátí a Vyškov bude příjemným místem pro život.
 • Oživení nábřeží Hané jako zelené páteře města
 • Plánování podle přirozených potřeb krajiny ve spolupráci s krajinnými architekty
 • Nové lesoparky a klidová území (například Hybešova)
 • Nádrže na zachycení dešťové vody
 • Městský zahradník
 • Pokračování v inventarizaci zeleně
 • Širší zapojení obyvatel do péče o životní prostředí
Školství a sport

V oblasti vzdělávání a sportu se díky dobré koaliční spolupráci podařilo mnohé změnit k lepšímu a také dokončit klíčové investice – jednou z nejvýznamnějších je rekonstrukce sokolského hřiště. Zásadním úkolem do budoucna je zvýšení kapacity mateřských škol. Ve Vyškově probíhá a bude probíhat intenzivní bytová výstavba a s tím souvisí i nárůst počtu obyvatel. Podle demografické studie je kapacita základních škol dostačující, ale chybí nám místa v mateřinkách. V současnosti se projektuje rekonstrukce MŠ v Rychtářově a rozšíření MŠ Sochorova. V oblasti školství chceme lépe využívat i možnosti čerpání dotací.
 • Rozšíření kapacit mateřských škol
 • Rekonstrukce bývalé zdravotní školy v Dědicích pro vzdělávací účely
 • Maximální využití dotačních programů na rozšíření a modernizaci základních a mateřských škol
Památková péče, kultura a cestovní ruch

V uplynulém volebním období se nám podařilo získat ze státních fondů řádově miliony korun na rekonstrukce památek, přičemž největší část peněz putovala na opravu synagogy na Masarykově náměstí. V následujících letech nás ale čeká ještě větší úkol: pokračovat v již zahájené přípravě rekonstrukce vyškovského zámku, který si jako jedna z dominant města jistě zaslouží náležitou péči. Zároveň oživením této památky vznikne v našem městě další turistický cíl. S tím souvisí i plánovaná rekonstrukce zámecké zahrady do její původní historické podoby.
 • Pokračování v projektu rekonstrukce zámku a zámecké zahrady
 • Omezení vizuálního smogu v městské památkové zóně
 • Finanční příspěvek majitelům nemovitostí v městské památkové zóně na opravy
 • Pestřejší a rozšířená nabídka kulturních programů pro všechny věkové kategorie
Dostupné bydlení pro mladé a seniory

S ohledem na aktuální ekonomickou situaci je čím dál více palčivým problémem otázka bydlení jak pro mladé, tak pro seniory. Vyškov nechce zůstat v této oblasti pozadu. V uplynulém volebním období jsme v koalici začali s přípravou několika projektů nájemního bydlení pro obě zmíněné skupiny. V následujících letech chceme přistoupit k jejich realizaci.
 • Výstavba dostupného bydlení pro mladé (městské nájemní byty, startovací byty)
 • Bydlení pro seniory – malometrážní byty s možností poskytování sociálních služeb přímo v budově
 • Pokračování rekonstrukcí stávajících městských bytů
Sociální oblast a zdravotnictví

Protože chceme i v budoucnu zachovat dostupnost základní zdravotnické péče, přicházíme s iniciativou k vytvoření podmínek pro vznik nových lékařských ordinací. Během uplynulých čtyř let se významně rozšířily sociální služby pro naše spoluobčany. Rádi bychom tento trend zachovali i do budoucna. Uvědomujeme se, že pro naše starší spoluobčany je nejkomfortnější zdravotní péče v jejich domácím klidném prostředí, bez zbytečných stresů. Chceme proto rozšířit tento typ služeb.
 • Vytvoření podmínek a motivačních opatření pro vznik nových ordinací pediatrů, praktických lékařů a zubařů
 • Zachování stávajícího rozsahu sociálních služeb
 • Posílení zdravotní péče o seniory v jejich domácím prostředí
Komunální politika a rozvoj města

Během posledních čtyř let se podařilo zásadním způsobem zlepšit komunikaci s občany a vytvořit přehledný rozklikávací rozpočet. Rádi bychom postoupili ještě dál – k participativnímu rozpočtu. Sami občané tak budou moci rozhodovat o tom, na které projekty poputuje část městských peněz. Chceme, aby si město vytyčilo dlouhodobý plán rozvoje, jehož příprava byla zahájena v letošním roce. Zejména vzhledem k současnému dění je třeba přistoupit k vytvoření komplexní městské energetické strategie!

Chceme také do majetku města získat vyškovský pivovar a budeme v této věci prosazovat co nejaktivnější přístup.
 • Další rozvoj města v souladu s nově vytvořeným strategickým plánem
 • Energetická strategie – solární panely a jiná chytrá a inovativní řešení
 • Zlepšení údržby městského majetku
 • Zavedení participativního rozpočtu
 • Zapojení občanů do chodu města například pomocí nových komunikačních kanálů – Pincity, Munipolis
 • Místo pro volný výběh psů (oplocený, bezpečný prostor s několika překážkami)
Doprava a bezpečnost

Jedním z největších problémů Vyškova je bezpochyby nedostatek parkovacích míst. Možným řešením je výstavba parkovacích domů. Příprava probíhala již v uplynulém volebním období a v tom příštím by mělo dojít k realizaci. Část projektů v oblasti dopravy je pak spojena s chystanou rekonstrukci železniční trati. S tím souvisí například vybudování podchodu směrem k Hraničkám a parkovací místa v okolí vlakového nádraží. U již vybudovaných cyklostezek by mělo dojít k jejich bezpečnému propojení v centru města.
 • Využití drážního tělesa (po zdvoukolejnění trati) pro vybudování cyklostezky do Marchanic
 • Logické a bezpečné propojení cyklostezek ve vnitřním městě
 • Výstavba parkovacího domu

Místní části
 • Místním částem byla v posledních čtyřech letech věnována podstatně větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Přesto zůstává hodně konkrétních podnětů ke zlepšení.
 • Spolupráce se spolky a finanční podpora místních částí při pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Dobudování chodníku z Dědic do Hamilton
 • Posílení autobusové dopravy
 • Poradenství v oblasti získávání mimorozpočtových zdrojů
 • Nové veřejné osvětlení v Opatovicích
 • Dětské hřiště ve Lhotě
 • Kanalizace v Pařezovicích