Domů

Děkujeme všem našim voličům za to, že nás dovedli ke skvělému výsledku:

10 % hlasů a tři zastupitelé! 

Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru proměnili ve splněný program.

Diskutujte s námi i nadále o tématech, problémech či tom co vás zajímá na našich Facebookových stránkách ZDE.

Volební program

1. Péče o životní prostředí

Chceme do Vyškova přinést soustředěnou péči o životní prostředí města. Tradicí a charakterem výstavby je dáno, že město Vyškov může být zelené a svěží. Bude-li také čisté a upravené, může být dokonalým místem k životu. Proto chceme využít dostupných ploch k ozelenění města a doplnění vodních prvků zlepšujících mikroklima. Také lépe zpřístupníme rekreační plochy, jako jsou parky …

2. Kultura, péče o památky

Kultura a rekonstrukce kulturních památek se tradičně dostává na chvost zájmu politických stran a hnutí. Pro letošní rok dokonce město nepožádalo o žádný příspěvek z fondu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  Existují však i další dotační programy, které většina obcí a měst u nás využívá, protože na rekonstrukce památek jim vlastní prostředky nestačí. …

3. Doprava a bezpečnost

Stále intenzivnější doprava představuje i ve Vyškově palčivý problém. Z hlediska bezpečnosti obyvatel  by mělo město usilovat o opatření, která by alespoň částečně zmírnila její negativní dopady.  Správa železniční dopravní cesty plánuje rekonstrukci vlakového nádraží, během níž bude vybudován podchod pod kolejištěm – rádi bychom dosáhli protažení podchodu až k Hraničkám. Zamezilo by se tím nežádoucímu pohybu …

O nás

Náš Vyškov je neformální sdružení občanů města Vyškova, kteří chtějí změnit přístup radnice k občanům města a zlepšit životní prostředí Vyškova.

Proč se jmenujeme Náš Vyškov a co znamená půlka srdce v našem logu?

Název Náš Vyškov jsme našemu uskupení dali proto, že se cítíme být patrioty našeho města, zajímáme se o něj a není nám lhostejné, co se zde děje.

Motiv srdce v našem logu vyjadřuje to, že máme Vyškov rádi a považujeme se za „srdcaře“, tedy lidi, kteří se snaží činností i nad rámec svého popisu práce přispět k úspěchu toho, co jim dělá radost a co považují za užitečné a smysluplné.

A proč je na našem srdci jen půlka srdce? Důvody jsou hned dva:
1. Půlka srdce totiž zároveň tvarem připomíná ucho, čímž chceme Vám, voličům, sdělit, že Vám hodláme naslouchat.
2. První polovina srdce jsme my – volební uskupení č. 4 – NÁŠ VYŠKOV. Ona druhá, jakoby nedokončená, představuje příležitost pro Vás, naše voliče. Pokud nám budete důvěřovat a dáte nám důvěru, uděláme všechno pro to, aby bylo vše kompletní, jak má být!