Naše činnost

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Členové našeho sdružení jakožto:

Členka Kontrolního výboru ZmV
Ing. Lucie Taušová
projektový manažer