Volební program

Neformální sdružení občanů města Vyškova

1. Péče o životní prostředí

Chceme do Vyškova přinést soustředěnou péči o životní prostředí města. Tradicí a charakterem výstavby je dáno, že město Vyškov může být zelené a svěží. Bude-li také čisté a upravené, může být dokonalým místem k životu. Proto chceme využít dostupných ploch k ozelenění města a doplnění vodních prvků zlepšujících mikroklima. Také lépe zpřístupníme rekreační plochy, jako jsou parky…
Read more

2. Kultura, péče o památky

Kultura a rekonstrukce kulturních památek se tradičně dostává na chvost zájmu politických stran a hnutí. Pro letošní rok dokonce město nepožádalo o žádný příspěvek z fondu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  Existují však i další dotační programy, které většina obcí a měst u nás využívá, protože na rekonstrukce památek jim vlastní prostředky nestačí.…
Read more

3. Doprava a bezpečnost

Stále intenzivnější doprava představuje i ve Vyškově palčivý problém. Z hlediska bezpečnosti obyvatel  by mělo město usilovat o opatření, která by alespoň částečně zmírnila její negativní dopady.  Správa železniční dopravní cesty plánuje rekonstrukci vlakového nádraží, během níž bude vybudován podchod pod kolejištěm – rádi bychom dosáhli protažení podchodu až k Hraničkám. Zamezilo by se tím nežádoucímu pohybu…
Read more

4. Zdraví, rodinná a sociální politika

Sociální politika se dotýká nás všech, ať se nacházíme v jakékoliv životní fázi. Domníváme se, že předškolní vzdělávání (MŠ), aby naplňovalo svůj smysl, je vhodné až od tří let a pro mladší děti ve věku 1 – 3 roky je nutné zřídit dětská centra nebo skupiny. Některé zde již fungují a vznik dalších budeme iniciovat. Pro…
Read more

5. Komunální politika a rozvoj města

Další rozvoj města, to je problém, kde Vyškov opravdu hodně “tlačí bota“. Máme spoustu průmyslových zón a patrně (a zde v současnosti nutno říci bohužel) přibudou další. Kdo v nich ale bude pracovat? Již stávající podniky se potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto jsme přesvědčeni, že důležitější otázkou než vytváření pracovních míst je v současnosti úbytek obyvatelstva způsobený…
Read more

6. Vzdělávání a sport

Zodpovědně se postarat o rozvoj základních a mateřských škol, které město zřizuje, je jedním ze základních úkolů města. Nesmí se nechat zaskočit výkyvy v populačním vývoji a musí v této oblasti jednat aktivně a s předstihem. Rolí zřizovatele je také vytvořit podmínky, aby školy mohly nejen přežívat, ale také se rozvíjet a plnit svou výchovnou,…
Read more