2. Kultura, péče o památky

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Kultura a rekonstrukce kulturních památek se tradičně dostává na chvost zájmu politických stran a hnutí. Pro letošní rok dokonce město nepožádalo o žádný příspěvek z fondu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  Existují však i další dotační programy, které většina obcí a měst u nás využívá, protože na rekonstrukce památek jim vlastní prostředky nestačí. Touto cestou bychom se chtěli ubírat i my. Vyškov nedisponuje takovým množstvím památek, aby se k těm co má, mohl chovat macešsky.

CHÁTRAJÍCÍ ZÁMEK?  NE, DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SÁL!

Víte, že nové křídlo vyškovského zámku bylo vystavěno jako velkorysý kulturní objekt s divadelním sálem? Kanceláře do něj byly vestavěny mnohem později Věříme, že Vyškov si zaslouží reprezentativní koncertní a divadelní prostor, na skvělém místě v centru města, s vyřešeným parkováním. Namísto zbytečné investice z vlastních prostředků města do přístavby Besedního domu obnovme zámecký sál s využitím až 80% financování z fondů na údržbu památek

Zachování historických staveb však nemusí nutně souviset  pouze s objekty zapsanými do seznamu kulturních památek. Příkladem je historická budova zdravotní školy v Dědicích. Většina měst v zahraničí i v tuzemsku by patrně více jak 100 let starou budovu neposlala k zemi, ale snažila by se ji využít. My navrhujeme přestavbu na startovací byty pro mladé a v přízemí služby.
Vyškovu by jistě slušelo větší oživení náměstí či založení tradic, které by byly nějakým způsobem s Vyškovem spjaté – například místními potravinovými produkty či událostmi (v ČR existují slavnosti česneku, piva, mrkve, brambor, draka, Ječmínka apod.).

S kulturou souvisí i činnost organizací zřizovaných městem. Více peněz by mělo směřovat na provoz knihovny, na podporu spolků a místních umělců.

  • Rekonstrukce a využití zámku jako víceúčelového prostoru pro kulturu (za využití dotačních programů)
  • Zachování budovy bývalé zdravotní školy v Dědicích a její přestavba např. na startovací byty a sídlo služeb
  • Odvlhčení budovy a zlepšení akustiky Hřbitovního kostela Panny Marie (Kapucínského kostela)
  • Větší finanční prostředky z rozpočtu na provoz knihovny, pohodlnější židle do kina, případně na skládací židle při akcích na náměstí
  • Podpora spolků i podpora prezentace místních umělců (prostory pro výstavy, hudební a divadelní představení)
  • Oživení centra města, rozšíření a zatraktivnění kulturních akcí na náměstí pro různé věkové kategorie i turisty, umělecká díla v ulicích, využití celého víkendu pro Dny památek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.