5. Komunální politika a rozvoj města

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Další rozvoj města, to je problém, kde Vyškov opravdu hodně “tlačí bota“. Máme spoustu průmyslových zón a patrně (a zde v současnosti nutno říci bohužel) přibudou další. Kdo v nich ale bude pracovat? Již stávající podniky se potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto jsme přesvědčeni, že důležitější otázkou než vytváření pracovních míst je v současnosti úbytek obyvatelstva způsobený nedostatkem bytů a zasíťovaných parcel  určených k individuální výstavbě. Chceme, aby město aktivně vyhledávalo a vykupovalo vhodné pozemky a následně samo či pomocí developerských firem je připravilo pro výstavbu domů. Je nutné ve městě udržet obyvatele, vždyť okolní obce se rozvíjejí a Vyškov se zmenšuje! Kdo by také chtěl žít ve městě bez zeleně obklíčeném průmyslovými zónami?

Nejsme spokojeni se stávající podobou městského rozpočtu plného nesrozumitelných oddílů a kolonek. Chceme prosadit přehledný, tzv. rozklikávací rozpočet, kde je možné dohledat i nejzákladnější položky. Současně chceme obnovit internetové přenosy ze zasedání zastupitelstva. To už jsme u otázky komunikace s obyvateli města – takové, která by měla podobu komunikace dvou partnerů, a nikoli tradičního dělení na „my“ a „oni“.

Chceme spravedlivější a přehlednější proces udělování dotací z městského rozpočtu, který by měl být určován potřebami města, ale zároveň i kvalitou a šíří předkládaných žádostí či projektů tak, aby dotace pokryly celé spektrum potřeb občanů a nevznikal dojem, že směřují jen do určitých oblastí.

  • Oživení komunikace s občany (i na sociálních sítích!), průzkumy názorů při velkých investicích a rekonstrukcích
  • Průhlednost finančních toků, rozklikávací rozpočet, dohledatelné zápisy schůzí na webových stránkách, prostor ve Vyškovském zpravodaji občanům i opozici
  • Výkup a zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu
  • Oživení činnosti komisí rady města
  • Osadní výbory – jeden z nejdůležitějších partnerů radnice, jemuž je třeba důsledně naslouchat
  • Nalezení prostor pro komunitní centrum
  • Lepší nastavení kritérií pro dotace z městského rozpočtu
  • Spolupráce s Úřadem práce ČR na postupné změně struktury  zaměstnanosti z jednostranné orientace na dělnické obory a z toho plynoucí strukturální nezaměstnanosti vysokoškoláků

Leave a Reply

Your email address will not be published.