4. Zdraví, rodinná a sociální politika

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Sociální politika se dotýká nás všech, ať se nacházíme v jakékoliv životní fázi.
Domníváme se, že předškolní vzdělávání (MŠ), aby naplňovalo svůj smysl, je vhodné až od tří let a pro mladší děti ve věku 1 – 3 roky je nutné zřídit dětská centra nebo skupiny. Některé zde již fungují a vznik dalších budeme iniciovat.

Pro posilování rodinných a sousedských vazeb bychom rádi podpořili to, co už v některých městech úspěšně funguje  – a sice vznik komunitní zahrady, což je prostor, kde lidé společně tráví čas péčí o zeleninu, bylinky, květiny a posilují tím tak přátelské a sousedské vztahy.

Především bychom se chtěli ovšem zaměřit na to, jak zajistit v našem městě další vhodné zařízení pro důstojný život ve stáří. Jsme přesvědčeni, že k tomuto účelu není třeba bourat budovu bývalé zdravotnické školy v Dědicích, jak to navrhuje současné vedení města a jak to předkládá k posouzení veřejnosti. Svojí polohou v centru obce – u frekventované silnice – a možnostmi parkování není vhodnou lokalitou pro takové zařízení. Jako lepší varianta se nám jeví zřídit domov pro seniory v klidnější, spíše okrajové části města. A především bychom se všemi možnými prostředky chtěli zasadit o ulehčení a maximální podporu těm, kteří se o svého seniora rozhodnou pečovat v domácím prostředí, což je pro psychickou pohodu starších lidí nesmírně důležité.

  • Další prohlubování bezbariérovosti, ulehčení života handicapovaným, seniorům i matkám s kočárky
  • Navýšení kapacity a financí u terénních sociálních služeb pro seniory
  • Výstavba domova pro seniory ve vhodné lokalitě
  • Podpora dětských center a dětských skupin (děti 1+)
  • Vznik komunitní zahrady

Leave a Reply

Your email address will not be published.