3. Doprava a bezpečnost

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Stále intenzivnější doprava představuje i ve Vyškově palčivý problém. Z hlediska bezpečnosti obyvatel  by mělo město usilovat o opatření, která by alespoň částečně zmírnila její negativní dopady.  Správa železniční dopravní cesty plánuje rekonstrukci vlakového nádraží, během níž bude vybudován podchod pod kolejištěm – rádi bychom dosáhli protažení podchodu až k Hraničkám. Zamezilo by se tím nežádoucímu pohybu osob na kolejích a lidem z této části města by se zkrátila cesta do centra .

Stávající cyklostezky je potřebné dobudovat, ale pouze tak, aby jejich trasy byly vzájemně propojené a nevedly odnikud nikam.

Velkým problémem ve Vyškově je parkování. Myslíme si, že alespoň částečně by ho mohlo zmírnit zavedení rezidentního parkování – jistota pro ty, kteří v místě bydlí. Do budoucna však bude muset město přikročit k daleko větším investicím a budovat buď podzemní garáže, nebo parkovací domy.

  • Protažení plánovaného podchodu pod vlakovým nádražím k Hraničkám
  • Dobudování cyklostezek (ovšem smysluplných tras!)
  • Dobudování chybějících přechodů v některých částech města (Dědice, Křečkovice)
  • Řešení dopravy z Dědic v době dopravní špičky
  • Zavedení rezidentního parkování
  • Strážníci v ulicích

Leave a Reply

Your email address will not be published.